Om Oss

MMM-MälarModulMöte startade som en virtuell sammanslutning 2004 genom att samla intresserade av modelljärnväg för att bygga moduler som kunde sammankopplas till stora modelljärnvägar. Man bestämde sig för att använda skala H0 (1:87), samt att både 2-räls och 3-räls –banor skulle kunna byggas.

Modelljärnvägshobbyn innebär normalt ett fritt byggande enligt egen erfarenhet och förmåga, utan speciella regler och pekpinnar. Men om man skall kunna sätta ihop moduler med andra hobbykamrater måste det finnas en norm för hur det skall gå till, som alla måste förhålla sig till. MMM har därför ställt samman en standard för hur modulerna skall se ut och hur de skall fungera elektriskt, för att kunna sammankopplas till en lång tågbana. Man har baserat standarden på den tidigare Västeråsstandarden, som följts med mindre ändringar. Dessutom finns Trafikreglemente för trafikspel och ett antal blanketter för registrering av modulerna.

Under åren har ett antal sammankomster organiserats där långa och ibland delvis komplicerade modelljärnvägar har satts samman. Ofta har banorna vistas för en uppskattande allmänhet och media, som till exempel på Tekniska Museet i Stockholm och på Järnvägsmuseet i Gävle. Normalt brukar MMM arrangera fyra till fem körningar per år. Dessutom förkommer andra träffar som du med dina moduler kan delta i.

Under 2010 ansåg vi oss ha hittat formerna för denna aktivitet, så vi beslöt att bilda en ”riktig” förening. Registrerad som MMM-MälarModulMöte, har vi nu fungerande stadgar, styrelse och nära 70 medlemmar. De flesta kommer från mälarregionen, men det finns ingen geografisk gräns för medlemskap. För närvarande har vi två sektioner inom föreningen, nämligen för 2/R och 3/R .

Att bygga modul är inte svårt! Vi kan skaffa färdiga modulgavlar, sedan är det upp till dig att fritt fylla modulen med spår, terräng, byggnader, industrier och vad du vill. Montera in de elektriska förbindelserna enligt vår handledning och sedan är det dags för den spännande sammankopplingen med modulgrannen för en lååång modelljärnväg. Där kan du köra dina tåg fritt eller i ordnade former som trafikspel. Modulhobbyn innebär att du träffar kamrater och utbyter kunnande under trevliga former. Det ger en helt ny social dimension åt modelljärnvägarens hobbyliv.

Se ”Hur jag blir medlem” på denna hemsida, VÄLKOMMEN DU OCKSÅ!