Hur blir jag medlem

Sätt in medlemsavgiften, 300 kr, på föreningens plusgiro 57 94 27-6
Skicka ett mail till info@malarmodulmote.se med namn, address, telefon och emailaddress, samt en kort presentation av dig själv och ditt MJ-intresse.

Välkommen!